Rijexamen tips & examen tips voor autorijles theorie

rijlessen

Het Nederlandse rijexamen duurt 55 minuten. Een deel daarvan wordt in beslag genomen door kennismaking met de examinator uitleg over het examen en de uitslag en administratieve zaken.
De rit zelf neemt ongeveer 30 tot 35 minuten in beslag. Zeker als je voor de eerste keer op moet, is het prettig om niet voor verrassingen te komen
staan. Daarom kun je hieronder lezen hoe het praktijkexamen precies
is opgebouwd.

Het examen

Van de 55 minuten, wordt ca. 35 minuten
daadwerkelijk gereden. De overige 20 minuten zijn gereserveerd voor de kennismaking met de examinator, het inleidende gesprek, de ogentest, de
voertuigcontrole voor de rit, en het eindgesprek achteraf. In de
regel is het zo dat je na drie kwartier klaar bent en koffie
kunt gaan drinken. De resterende 10 minuten zijn ingebouwd voor
eventuele uitloop van de rit en onvoorziene zaken. De examens
worden gereden tussen 8 uur ‘s ochtends en half vijf ‘s middags.

Kennismaking en inleidend gesprek

De kandidaten worden op het betreffende examentijdstip verzocht in
de examenzaal te komen. Samen met je instructeur meld je je bij
de examinator. Eerst word je verzocht je te legitimeren en
worden de gegevens gecontroleerd. Je dient hiertoe je
legitimatiebewijs, uitreksel, pasfoto en theoriecertificaat bij
de hand te hebben. Tevens moet je een Eigen Verklaring
ondertekenen in bijzijn van de examinator. Dit formulier krijg
je van je instructeur.
>> meer over de
Eigen verklaring. Als alles in orde is krijg je uitleg over
de feitelijke examenrit. De examinator legt uit hoe de komende
35 minuten zullen verlopen, wat er van jou als automobilist
verwacht wordt en waar hij dus op let bij de beoordeling van
jouw rijgedrag.

Ogentest en voertuigcontrole

Buiten gekomen zal als eerste een ogentest afgenomen worden. Je moet het kenteken van een auto op een afstand van 25 meter kunnen oplezen. Daarna
volgt de voertuigcontrole die bestaat uit het controleren van de
verlichting (dimlichten, remlichten en knipperlichten). Met ingang
van 1 april 2008 wordt de verlichting alleen nog
steekproefsgewijs gedaan. Als alles
werkt krijg je nog een vijftal controle vraagjes over de
instrumenten en/of controlelampjes in de auto. Het is ook mogelijk
dat de examinator je enkele vragen stelt over de banden of je
verzoekt de motorkap te openen om het een en ander over de
motor(vloeistoffen) te vragen. Daarna kan de rit beginnen.
De meest gestelde vragen lezen?

Examenrit

De examen rit duurt zoals al aangegeven zo’n 35 minuten. Dat betekent
dat je dus ruim een half uur de gelegenheid hebt om te laten zien
dat je rij vaardig bent. Dat houdt niet in dat je een foutloze rit
moet neerzetten, dat zou natuurlijk teveel gevraagd zijn. Wel
wordt er op gelet of de fouten die je maakt van structurele aard
zijn dan wel incidenteel voorkomen. Verder is het van belang of de
fouten ernstige gevolgen (kunnen) hebben voor de verkeersveiligheid waarbij ingrijpen misschien noodzakelijk is en of
je ze zelf ook de gemaakte fouten weet te herstellen. We komen hier later
inhoudelijk op terug
.

Uitslag

Eenmaal terug op het CBR-terrein wordt je verzocht de auto te parkeren op
een aangewezen plaats, waarna je met de examinator en je
instructeur terugkeert naar de examenzaal, waar je direct de
uitslag te horen krijgt. De examinator zal de resultaten van het
examen doorsturen naar je rijschool en het hoofdkantoor. Als je
je emailadres aan de rijschool hebt afgegeven dan krijg je zelf
een uitslagformulier per mail toegestuurd.

Gezakt?

Indien het examen onvoldoende is afgelegd krijg je een korte uitleg op
welke onderdelen je onvoldoende hebt gescoord. Het
uitslagformulier krijg je niet mee mee maar wordt naar de
rijschool gezonden. Als je je emailadres aan de rijschool hebt
afgegeven dan krijg je zelf een uitslagformulier per mail toegestuurd

Geslaagd?

Ben je geslaagd, dan kun je je rijbewijs vanaf de volgende werkdag aanvragen op het gemeentekantoor. Lees hier wat je daarvoor moet meenemen.

De beoordeling van je rit

Hoe een examinator jouw rit beoordeelt en waaraan je minimaal moet voldoen om te kunnen slagen.